Trường THCS Đường Lâm được thành lập năm 1961 với diện tích 7082m2. Nhàtrường đóng trên địa bàn thôn Đoài Giáp, xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội cách trung tâm Thị xã Sơn Tây 5km, người dân sống chủ yếu làm nghề nông nghiệp.

       Đường Lâm là một xã có truyền thống anh hùng Cách mạng, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là quê hương của 2 vị anh hùng dân tộc, nơi có “Làng cổ Đường Lâm ” được công nhận là một di tích cấp Quốc gia , một điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

       Trường được thành lập năm 1961 – trong thời kì miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, với tên gọi ban đầu là “Trường phổ thông cấp 2 Đường Lâm”, thuộc xã Đường Lâm, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây. Những năm đầu mới thành lập, nhà trường có 10 giáo viên, có 3 lớp học với khoảng hơn 100 học sinh. Từ năm 1965- 1972 trường đón gần 100 học sinh từ Hà Nội và Sơn Tây về sơ tán và học tập nên số học sinh mới tăng lên gần 200 và có 5 đến 6 lớp học, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, các lớp học không tập trung mà có nhiều lớp riêng lẻ ở các thôn trong xã. Từ năm học 1978 - 1979 đến năm học 1990-1991 trường được hợp nhất với trường cấp 1 và được gọi tên là “Trường phổ thông cơ sở cấp 1,2 Đường Lâm”. Số lượng học sinh khoảng 300 đến 380 em với 16 lớp. Năm học 1991 – 1992, trường phổ thông cơ sở cấp 1, 2 Đường Lâm được tách thành 2 trường: Tiểu học và Trung học cơ sở. Trường được thành lập theo QĐ số 240 – QĐ/UB của ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây ngày 19 tháng 8 năm 1991. Từ đó đến nay, trường được mang tên: “Trường Trung học cơ sở Đường Lâm”.

        Những năm đầu nhà trường chỉ có 6 phòng học nên phải học 2 ca. Phòng học , phòng làm việc của Ban giám hiệu và hành chính đều là cấp 4. Năm 2004- 2007 đã được đầu tư xây thêm 6 phòng học kiên cố.

        Năm 2011, với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới và trường Trung học cơ sở đạt Chuẩn Quốc gia, nhà trường được tiếp tục đầu tư xây bổ sung các phòng học, xây mới khu hiệu bộ, khu nhà bộ môn, khu nhà thư viện, nhà thể chất, nhà vệ sinh học sinh, nhà để xe giáo viên, học sinh. Hiện nay nhà trường đã có khuôn viên được xây dựng riêng biệt, có diện tích sử dụng trên 12m2/học sinh, có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học, có điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng được các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia. Năm 2016 trường đã được công nhận "TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA"