Saturday, 26/09/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

          

   Số: /TB-THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Đường Lâm, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế,hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

41

32

9

      

 

    I

Giáo viên

26

20

6

    

 

 

 

 1

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

       

 

 

 

2

- Toán học

4

3

1

  

4

 

 

 

 

 3

- Vật lý

1

1

   

1

 

 

 

 

 4

- Hóa học

1

1

    

1

 

 

 

5

- Sinh học

2

2

   

2

 

 

 

 

 6

- Ngữ Văn

7

5

2

    

 

 

 

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

     

    Số: /TB-THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Đường Lâm, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

Số phòng học

16

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

16

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

06

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

01

-

7

Bình quân lớp/phòng học

  

8

Bình quân học sinh/lớp

  
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

THÔNG BÁO

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7, 8, 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học.

Học sinh xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm học từ TB trở lên. Có đầy đủ học bạ, GKS hợp lệ.

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện chương trình 37 tuần theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình nhà trường.

- Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH:

1. Học sinh phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học sinh theo quy định.

2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh phải có tính văn hoá, phù hợp với đạo đức xã hội.

3. Học sinh khi đến trường phải mặc trang phục theo quy định, mang thẻ học sinh; để xe đúng nơi quy định.

4. Học sinh đi học phải đúng giờ, không bỏ tiết học; không ăn quà vặt trong trường; không ra khỏi cổng trường trong buổi học. Học sinh nghỉ học phải có giấy xin phép của cha mẹ.

5. Giữ gìn vệ sinh chung, không viết vẽ bậy lên bàn ghế, tường, bảng; phải bảo quản tốt tài sản của nhà trường

6. Các hành vi của học sinh bị nghiêm cấm:

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử.

- Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.

- Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

- Đánh bạc; tàng trữ, sử dụng ma tuý và hung khí trong nhà trường.

- Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực; tham gia các tệ nạn xã hội.

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trường trung học cơ sở Đường Lâm,

thị xã Sơn Tây

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ – UBND ngày   tháng    năm 2018

 của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây)


CHƯƠNG I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học cơ sở Đường Lâm.

Quy chế này áp dụng đối với: Các tổ chuyên môn, các bộ phận thuộc nhà trường; Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng

1. Tên trường: Trường Trung học cơ sở Đường Lâm.

Địa chỉ: Thôn Đoài Giáp, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433260547.

2. Trường Trung học cơ sở Đường Lâm là đơn vị sự nghiệp có chức năng dạy học và giáo dục học sinh; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 51
Tháng 09 : 1.151
Tháng trước : 1.485
Năm 2020 : 12.064
Năm trước : 5.787
Tổng số : 17.851
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM
Địa chỉ: Xã Đường Lâm

Thiết kế và phát triển bởi