Thứ hai, 23/09/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

          

   Số: /TB-THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Đường Lâm, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế,hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

41

32

9

      

 

    I

Giáo viên

26

20

6

    

 

 

 

 1

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

       

 

 

 

2

- Toán học

4

3

1

  

4

 

 

 

 

 3

- Vật lý

1

1

   

1

 

 

 

 

 4

- Hóa học

1

1

    

1

 

 

 

5

- Sinh học

2

2

   

2

 

 

 

 

 6

- Ngữ Văn

7

5

2

    

 

 

 

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM

     

    Số: /TB-THCS ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Đường Lâm, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

Số phòng học

16

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

16

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

06

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

01

-

7

Bình quân lớp/phòng học

  

8

Bình quân học sinh/lớp

  
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 8
Tháng 09 : 486
Tháng trước : 569
Năm 2019 : 5.803
Năm trước : 127.132
Tổng số : 132.954
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG LÂM
Địa chỉ: Xã Đường Lâm

Thiết kế và phát triển bởi